کانال تلگرام خوشنویسی لاتین

برای اولین بار در شرق تهران 
آموزش خوشنویسی لاتین با مرکب و خودکار توسط هنرجوی برتر خوشنویسی لاتین سرکار خانم الهام دادرس

برای عضویت بروی لینک زیر کلیک نمایید….

https://t.me/ed312