بانک مقالات دانشگاهی

 

کانال تلگرامی بانک مقالات دانشگاهی زیر نظر موسسه سرای ترجمه خزر خدمات زیر را ارائه میدهد:
۱- ارائه چکیده فارسی مقالات دانشگاهی به روز و معتبر با قابلیت جستجو در کلمات کلیدی
۲- ارائه رایگان اصل مقالات انگلیسی موجود در کانال
۳_برگزاری دوره فن ترجمه ۱ به صورت رایگان

https://t.me/khazartranslatehome