کانال ترشیجات اصل شمال

ترشیجات اصل شمال و زیباترین و خوشمزه ترین لواشک های شکل دار شمال را از ما بخواهید..

https://t.me/torshishomal