صدای ایرانی
کانالی برای دریافت ویدئو های خوانندگی جوان های خوش صدای ایرانی جهت دیده شدن و رای گیری و برگزاری مسابقات خوانندگی و نوازندگی با جوایز ویژه برای نفرات برتر
از کانال ما حمایت کنید و کانال ما را به دوستان خوش صدا و موسیقی دوست خود معرفی کنید
https://t.me/seday_irani1