به ایستگاه Ps4 خوش اومدین
۱.اکانت قانونی بازی هایps4
۲.دیسک بازی های ps4
۳.اکانت پلاس قانونی ps4
۴.فروش انواع کنسول
۵.لوازم جانبی کنسول
درصورت دیدن سایت ایستگاه ps4 به لینک زیر مراجعه کنید https:Ps4stop.ir

https://t.me/persiangamesstop