کانال Professional_Electronic1990

سفارش و آموزش طراحی سیاه قلم
آموزش برنامه نویسی C و ++C و HTML&CSS
انجام پروژه برنامه نویسی با AVR
تدریس دروس دانشگاهی (در رشته ی الکترونیک و مخابرات) و دبیرستان ریاضی (تمامی رشته ها) و راهنمایی

https://t.me/Professional_Electronic1990