تو قرنطینه موندی حوصلت سر رفته؟☹️??
نمیدونی چیکار کنی همش اعصابت خورده ؟
بیا تو این چنل کلی کتاب معروف و سرگرم کننده هست که رایگان واسه دانلود گذاشته!??
هر روز چنتا کتاب میزاره واسه دانلود

?عقاید یک دلقک
?صد سال تنهایی
?دختری که رهایش کردی
و …

زود بیا تو چنلمون عضو شو??
https://t.me/paradise_bok