??محصول جدید ۲۰۱۹. 

??????????

طعم دهنده سیگار برای اولین بار در ایران تجربه جدید را با ما تجربه کنید.
داخل هر بسته یک چوب سیگار و یک بسته فیلتر 20 عددی همراه یک عدد سوزن برای تعویض فیلترمی باشد.
هر فیلتر برای 5 نخ سیگار مناسب می باشد.که هربسته فیلتر برای 5 بسته سیگار و 100 نخ سیگار مناسب می باشد.

?????

برای ثبت سفارش به آیدی زیر مراجعه نمایید?????

https://t.me/prince_tm2017 ?

?????
ویا باشماره زیر تماس بگیرید??

09360837010 ?

لینک کانال: ?????

https://t.me/prince_tandm2017