📣📣محصول جدید ۲۰۱۹. 

🚬🍉🚬🍏🚬🍋🚬🍃🚬🍎

طعم دهنده سیگار برای اولین بار در ایران تجربه جدید را با ما تجربه کنید.
داخل هر بسته یک چوب سیگار و یک بسته فیلتر 20 عددی همراه یک عدد سوزن برای تعویض فیلترمی باشد.
هر فیلتر برای 5 نخ سیگار مناسب می باشد.که هربسته فیلتر برای 5 بسته سیگار و 100 نخ سیگار مناسب می باشد.

🚬🍋🚬🍎🚬

برای ثبت سفارش به آیدی زیر مراجعه نمایید👇👇👇👇👇

https://t.me/prince_tm2017 🆔

🚬🍉🚬🍏🚬
ویا باشماره زیر تماس بگیرید👇👇

09360837010 📞

لینک کانال: 👇👇👇👇👇

https://t.me/prince_tandm2017