علوم تجربی دوره اول دبیرستان
پایه هفتم، هشتم و نهم
نکات آموزشی تصویری، تدریس تصویری، نمونه سوال همراه با پاسخ، آزمون‌های مختلف، پرسش‌های تستی، مطالب علمی

https://t.me/MShokri_ir