از نوسانات روز دلار و طلا قبل از همه خبر دار شوید.

https://t.me/Tahlil_bazar_tala