?با ما به سراغ پروژه هایتان بروید?


⭕اگه پروژه ایی داری که نمیدونی چطوری انجامش بدی؟!
⭕اگه تمرینی داری که تو حل کردنش نیاز به کمک داری!؟
✅میتونی با ثبت آگهی در کانال دانشجو نیدر به راحتی مشکلتو حل کنی.

☑همچنین انجام دهندگان پروژه میتونند با ثبت آگهی مهارت های خودشونو با بقیه به اشتراک بذارند و کسب درامد کنند.

⭕دانشجو نیدز دوست همیشگی شما در حل پروژه هایتان??

⭕با دوستان خود به اشتراگ بگذارید?

☑@daneshjoneeds

https://t.me/daneshjoneeds