کانال Chi Cafe | فینگرفود چی کافه

انواع فینگرفود و مزه برای جشنها و تولدها و همایش ها 
انواع پکیج برای مراسم های مختلف مذهبی و جشن
۱۲ سال سابقه در شمال تهران
www.chicafe.ir
چی‌کافه . . مزه باهم بودن!!!

https://t.me/chicafe