اگر فرد خلاقی هستید و میتوانید با کلمات نام ها و یا شعارهای بسیار زیبا و به یاد ماندنی بسازید میتونید از این فرصت استفاده کنید و با ساختن نامهای ماندگار برای شرکت ها و کسب و کارها برنده جوایز نقدی بشید.شرکت در مسابقات کاملا رایگان است.

https://t.me/BrandCell