کانال ḀṦḮḀ ṖṜḮṄḈḘ ĴḴṦ

~|خُوش اومَدید به:
~|چَنِل هواداران جانگ کئون سوک🦋
~|اینجا برای پرَنس آسیاست 🤴
وگروهای کیپاپ~🏻
~|آرشیو کامل مصاحبه ها💜
~|کنسرت ها،موزیک ها و…🎶🌸🌵
~|تولد چنِل:۱۳۹۸/۲/۲۴🎂
~|دسترسی به لیست ها با #list 🍓
~|حمایتمون کنید و لفت ندید 🤓✌️🏼
@eels_jks

https://t.me/eels_jks