کانال کلیپ و عکس و متن خاص

یه کانال پر از کلیپ و عکس و متن خاص?
کپشن و استوری اینستا✨
آهنگ های کمیاب?

https://t.me/smoke_mirrors