پروژه تعجیل در فرج امام زمان(عج)
🍀پروژه ای بی نظیر در آینده ای نزدیک!
جهت تعجیل در فرج امام زمان (عج).

🔶این کانال هدفی را دنبال می کند…. !
🔸که برای اولین بار انجام می شود…

(این تنها یک حرکت مجازی نیس!)


منتظر پروژه و اخبار این کانال باشید☝️

https://t.me/Project_emam_zaman