کاهش خارج از تصور قیمت های خودرو در قیمت های به ثبت رسیده در معاملات خودرو در کشور ، برخی از خودرو های خارجی تا 400 میلیون تومان کاهش داشته اند و در برخی از خودروهای خارجی شاهد 5 تا 30 میلیون کاهش هستیم 
در «واقعیت خودرو» از قیمت های واقعی « معاملات ثبت شده » مطلع شوید و نه قیمت های بی منطق دلالان در سایت ها و اپلیکیشن ها پرمخاطب
میخواهید در دام دلالان نیافتید به این کنالی نگاهی بیاندازید 
مطمنا خارج نخواهید شد
https://t.me/VKhoodro
@vkhoodro