مطالب کانال:
دست نوشته های بنده
متون ادبی
عکس نوشته
سخنان بزرگان
داستانهای کوتاه
موسیقی
فال روزانه
مطالب پزشکی و کاربردی
@navayedeeel
آیدی مدیریت
@amir6ahii

https://t.me/navayedeeel