کانال نقطه ویرگول

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ،
ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ … ؛
می بینم ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ،
ﺯﻧﺪﮔﯽ، ﭘﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ …
ﮔﻮﯾﯽ، ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺷﺪﻩ !! ؛
صدایم میرسد؟! ؛
ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ؟؟ !! ؛
ﻋﻄﺮ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺍﻡ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ….! ؛
ﺧﺪﺍﯾﺎﭘﯿﺮﺍﻫﻨﻢ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺑﺪﻩ … ؛
دلم برای نبودن، تنگ شده…؛
خدایا…؛

باران.م.شین؛?
بداهه پرداز؛?دکلماتور?؛

https://t.me/noghteh_virgul