کانال مکمل و بهبود سلامتی

?همیشه امیدی هست چون خدایی هست
?☕قهوه های درمانی گانودرما
?اصل
?دارای تاییده وزارت بهداشت
?برای مشاوره رایگان به آیدی زیر مراجعه کنید
?
[email protected]

https://t.me/heal_gano