در این کانال آموزش می بینید که چطور هوش مالی خود را بالا ببرید و چطور مانند ثروتمندان رفتارکنید که استقلال مالی برسید و با مفاهیم درست دارایی و درآمد و بدهی و هزینه آشنا و کنترل آنها و در ادامه با آموزش کسب درآمد از ملک و بورس و طلا و صندوق های سرمایه گذاری و روش های کسب درآمد و ایجاد درآمدهای غیر فعال آشنا می شوید و با مفاهیم مالی به طور کامل همراه با تجربیات شرکت کنندگان دوره دراختیار شما قرارداده می شود و در آخر شما به استاد در موارد مالی و هوش مالی می شوید

https://t.me/hoshmalee