برای اخذ ویزای کانادا اقدام کرده ید؟؟؟ ریجکت شده اید؟؟؟ جای نگرانی نیست!!!
در اسرع وقت با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید
دفتر كرج:
٣٢٥٦٦٣٤٦-٠٢٦
٣٢٥٣٨٤٧٣-٠٢٦
دفتر ١ تهران:
٢٢٩٥٦٧٥٢-٠٢١
٢٢٩٥٥١٤٥-٠٢١
دفتر ٢ تهران:
٨٨٨٣٣٣٠٤-٠٢١
٨٨٨٣٢٧٧٥-٠٢١

https://t.me/Rumakimmigration