از کانال های تکراری خسته شدی??
.
دلت ی کانالی میخواد که همه چی بزاره☺️☺️
.
ما در خدمتیم???

https://t.me/mantegh1000