از کانال های تکراری خسته شدی😔😔
.
دلت ی کانالی میخواد که همه چی بزاره☺️☺️
.
ما در خدمتیم😜🤟🏻

https://t.me/mantegh1000