دوست داری درباره فوتبال بحث کنی؟
دوست داری کری بخونی؟
پس فرصت رو از دست نده
کانال فوتبال لند به همراه گپ گفتوگو??

میتوانید اخبار و حواشی فوتبال ایران و جهان را از اینجا دنبال کنید?

https://t.me/Digital_Football_land