کانال غوغای عشقبازان

کانال تلگرامی:
??? غوغای عشقبازان ???
عشق و عرفان ؛ شعر و موسیقی ؛ نکات فلسفی. 
( درج فایل‌های صوتی و تصویری موسیقی ؛ آموزش موسیقی)

https://t.me/ghogha_ye_eshghbazan