هدف ترویج فرهنگ مهدویت بویژه در نسل جوان است.بیاید باهم برای رسیدن به هدفمون تلاش کنیم
این کانال وقف امام زمان (عج)میباشد

https://t.me/asrzohur_313