کانال عشق و سکوت

✍زیـــبــایــی عـــشــق به ســکــوت اســت♡نه فــریــاد ♡پس با تـــمــام سکـــوتــم دوســـتــت دارم♡

✍سکوت کـــن فــریادها راه به جایی نمــی برنــد فقــط طبل رُسوائیت را می کوبــنــ?

https://t.me/eshgosoko