کانال صادرات به کشور عراق

صادرات به کشور عراق

نرخ روزانه محصولات صادراتی به کشور عراق

بازاریابی و ترخیص کالا

اطلاعات و حواشی پیرامون مباحث صادرات و واردات و مالیاتی

صادرات انواع میوه و تره بار به کشور عراق

با مدیریت:پیرمرادی

https://t.me/Tarehbar_iraq