کانال شعر،متن، ویس های زیبا

کانال شعر و‌متن به همراه دکلمه ها و‌ویسهای زیبای کوتاه با اجرای دختران و زنام با ذوق و با احساس میهن عزیزمان

 

https://t.me/lovevoice98