کانال مهدویت و مذهبی شامل سخنرانیها و مداحی های صوتی و تصویری همچنین احادیث و داستانهای گرانبها میباشد این کانال بدون هیچ تبلیغی مییاشد و برای رضایت اهل بیت (ع)میباشد ان شالله با ورود به کانال ضرر نمیکنید

https://t.me/shayad1talanghor96