کانال رسمی درمانگاه هلال احمر بناب

ما در این کانال ضمن معرفی خدمات و عملکرد و فعلیت های درمانگاه شبانه روزی هلال احمر بناب به ارائه مطالب مربوط به بهداشت و سلامت می پردازیم

https://t.me/helaleahmar_bonab