کانال دوره های آموزشی اکسل پیشرفته

دوره های آموزش اکسل مقدماتی و پیشرفته توسط مربی با مدرک مهندسی نرم افزار با ۱۵ سال سابقه آموزشی نرم افزارهای بسته نرم افزاری office در مجتمع فنی تهران و سایر مراکز آموزشی معتبر به صورت خصوصی و کلاس های عمومی برگزار می شود
مربی:فرزانه پوررضا
لینک تلگرام:
farzanehp87@
شماره تماس:۰۹۱۲۲۴۸۹۵۳۱

https://t.me/advanceexcel