منتشر کننده صدای واقعی شما به دور از تحقیر ارتشیان هستیم.
با ما باشید تا پیشنهادات؛ انتقادات و نظرات سازنده شما را به گوش مسئولان ارتش برسانیم.
این کانال به هیچ سازمانی وابسته نبوده و کاملا شخصی اداره می گردد.
منتظر پیام‌های شما هستیم

https://t.me/bahamhastim98