خرید انواع ضایعات فلزات رنگی و آهن
آخرین نرخ بازارهای جهانی
آخرین نرخ ارز در صرافی بانک ملی و بازار آزاد
از اعتماد و انتخاب شما متشکریم.

https://t.me/zayeat_felezat_seyed