کانال تکنیک آگاهی

???? ایران را آباد کنیم ????

ایرانیان هوشیار باقی بمانید .

ما ایرانی ها انسان های پاک , مقدس , دانا , فهیم , هوشیار , با هوش , سالم , عاقل , مهربان , عاشق , دوست , یار , یاور , خوب , اندیشمند , تندرست و … بودیم , هستیم و خواهیم ماند .

ما ایرانی ها انسان دوست هستیم .

ما ایرانیان عاشق هستیم .

ما ایرانی ها مهربان هستیم .

ما ایرانی ها موفق هستیم .

بیدار باشیم و آگاه .

کلمات مناسب را انتخاب نماییم .

جملات مفید را تکرار نماییم .

انسانیت برترین راه هاست .

عاشق خود باشیم .

عاشق خانواده خود باشیم .

عاشق محله , منطقه , شهر , استان و کشور خود باشیم .

عاشق ماندن , عشق ورزیدن و آگاهی راه نجات ایران است .

❤️❤️❤️❤️ عاشق ایران هستم ❤️❤️❤️❤️

#پاکسازی_انرژی_هاله :

این روش پاکسازی می تواند علامت و علت بسیاری از بیماری ها

را از بین ببرد .

شما می توانید با کمک این روش پاکسازی انرژی , بستر ایجاد

بیماری را از بین ببرید .

این روش با اصلاح حوزه انرژی , جایگاه ایجاد بیماری در بدن را

پاکسازی می نماید .

با کمک این روش پاکسازی می توان بسیاری از بیماری ها

را درمان کرد .


پاکسازی , اصلاح و شارژ انرژیکی

پاکسازی انرژی شامل :

1- پاکسازی هاله , چاکراها , اندام ها , کانال ها , استخوان ها
و سیستم اعصاب بصورت انرژیکی

2- اصلاح هاله , چاکرا ها و کانال های انرژی

3- شارژ هاله , چاکرا ها و کانال های انرژی

4- پاکسازی آکاشیک

5-پاکسازی غده های آمیگدال

6- پاکسازی خون

7- پاکسازی مغز از ناخواسته ها

8- پاکسازی مسیر کندالینی

9- پاکسازی پیوندگاه

10- پاکسازی سیستم اعصاب


هزینه هر جلسه پاکسازی

پانصد هزار تومان#پاکسازی #انرژی #درمان #اصلاح #شارژ #تندرستی

#سلامتی #شادابی #عشق #مهر #محبت #دوستی

#خون #کندالینی #پیوندگاه #مغز #آمیگدال #هاله

#چاکرا #کانال #اعصاب #ریه #درمان_بیماری #معالج_بیماریhttps://www.instagram.com/malaki_moghadam/

https://t.me/TEKNIKAGAHI