✔کاهش وزن و افزایش وزن در کمترین زمان
✔ ارائه برنامه غذایی و تمرینی بصورت تخصصی
✔زیر نظر مربی بدنسازی و مشاوره تغذیه
✔اموزش صحیح حرکات
✔ارائه حرکات اصلاحی بصورت تخصصی
آی دی ?????
imani88@

https://t.me/tanasobwoman