کانال تمام مهارتهای زندگی

بسم الله الرحمن الرحیم

اینجانب زینب امکی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیوشیمی آزمایشگاه درمورد تمام مهارتهای زندگی اعم از اقتصادی سیاسی اجتماعی دینی واعتقادی اخلاقی فرهنگی و از همه نوع زندگی در کانال اموزش میدهم که دیگران میتوانند از ان بهره کافی ببرند

https://t.me/maharatzendgani