کانال روبیسکو:
خلاصه کتاب ها به بهترین شیوه
میتونین با صرف چند دقیقه وقت در روز موفق ترین کتاب های جهان رو بخشی از زندگی خودتون بکنید
هر هفته یک کتاب پرفروش ..
کتاب عادات اتمی:
۱. چگونه به طور ناخودآگاه دست به کار های موفق بزنیم؟
۲. چگونه به طور ناخودآگاه عادات منفی رو حذف کنیم؟
۳. چونه ریتم عادتی ثابت خودمون رو تغییر بدیم؟
و …
همه و همه در خلاصه این کتاب شرح داده شده است …
هدف ما بهبود کیفیت زندکی شماست

https://t.me/Rubisco_channel