کانال تلگرام Designmedia

اولین مدیا آنلاین تخصصی دیزاین درحوزه های 
? معماری، 
?طراحی داخلی،
? طراحی صنعتی، 
?طراحی شهری، 
?معماری منظر و 
?هنر.

https://t.me/designmedia1