کانال تلگرام Designmedia

اولین مدیا آنلاین تخصصی دیزاین درحوزه های 
🔽 معماری، 
🔽طراحی داخلی،
🔽 طراحی صنعتی، 
🔽طراحی شهری، 
🔽معماری منظر و 
🔽هنر.

https://t.me/designmedia1