کانال تلگرام Cars&More ماشین

مطالب گلچین شده راجع به ماشین و موضوعات جالب توجه دیگر. به هیچ عنوان، کیفیت را فدای کمیت پست ها نمی کنیم و سعی می کنیم نهایت ارزش را برای وقت شما قائل شویم .مطالب دست اول؛ تماما به روز و تماما ترجمه شده از منابع اصلی؛ راجع به اتومبیل، هواپیما، تکنولوژی، دوچرخه و اسکیت برد، موسیقی، دانستنی های علمی و . . .

https://t.me/CARSANDMORE