کانال تلگرام کدینگ

 

سلام دوستان.
دراین کانال تلگرامی قصد دارم به مرور زمان ، تا آنجا که میتوانم لغات انگلیسی (مثل :504 لغت ضروری) را کد گذاری و شکل مناسب با کد مربوطه و معانی را قرار دهم. نظرات و پیشنهادات شما عزیزان رهنمون این فعالیت خواهد بود. روزی 2 کدینگ جهت استفاده شما عزیزان قرار می دهم.

 

https://t.me/codingofwords