کانال تلگرام کاوشگر

 

آموزش و آشنایی :
? انواع دستگاه های فرکانسی

?عملکرد دستگاه ردیاب و گنج یاب

همه فقط در کانال کاوشگر

?آدرس ما telegram ?
?@RadyabAmoozesh

https://t.me/RadyabAmoozesh