کانالی به روز با مطالب طنز، اخبار روز، سرگرمی و نوستالژی

https://t.me/upbartar