کانال تلگرام مدیریت افکار

 

اگر زندگی ما از لحاظ ثروت ,سلامتی,روابط مشکل دارد مسلم است که اشتباه از افکار و باورها و اعتقادات وعادتهای ذهنی ماست ,جهان هستی اشتباه نمیکندوما باید مثل شغلمان مهارتهای ذهن وزندگی را بدانیم تا زندگیمان در همه ابعاد تغییر کند ,مشکل ما ای است که نمی دانیم وبدتر از ان نمیدانیم که نمیدانیم ودلیل مشکلاتمان را شانس,سرنوشت ,دیگران,گذشته,خانواده,جنسیت, شهر,استان,کشور,مدرک تحصیلی,پارتی,بی پولی وهزاران باور اشتباه دیگر میدانیم.اما با اشنایی با قدرت افکار خود میتوانیم یکبار برای همیشه خود را از زندان ذهن وزندگی رها کنیم ,این کار هدف افرینش ماست, با یادگیری مهرتهای ذهن ,خود اگاهی وقانون جذب در کانال مدیریت افکار

https://t.me/joinchat/AAAAAD-YKp3TFgALuzn3DQ

https://t.me/modiriateafkar