کانال تلگرام طلسمات و دعاها

جفت بودن ستاره ها

بازگشت معشوق ۱۰۰% تضمینی

رزق و روزی

فروش مغازه و ملک

طلسم زبان بند قوی

دعای محبت ۱۰۰%تضمینی

حکاکی بر روی لوح وپوست
@mohebatTelsm
@mohebatTelsm
@mohebatTelsm

https://t.me/mohebatTelsm