کانال تلگرام روتختی سادات

 

حراج روتختی
عمده فروشی روتختی
انواع روتختی اسپرت روتختی کودک روتختی عروس
انواع پتو و پتو مسافرتی بالشت
روفرشی رو بالشتی و ..
هر هفته یک حراج
زیر قیمت همکارا و بازار
https://t.me/rotakhtisadat