کانال تلگرام رباتیک آروند

پرورش فرزندان باهوش سرمایه ماست. 
بسته های آموزشی هدفمند مخصوص ۶ الی ۱۶ سال را از دست ندین !
آموزش های حضوری و مجازی در منزل

https://t.me/Robounique

 

 

#مقدمات رباتیک   #ساخت سازه های ساده رباتیک   #طراحی ربات  #برنامه نویسی رباتیک