خسته ای — ؟ بیا کانال دهکده خنده
ناراحتی —-؟ بیا کانال دهکده خنده
دنبال. جوک باهال میگردی—؟؟؟
بدو بیا کانال دهکده خنده ،لینک ما???

https://telegram.me/jokker95

 

 

#خنده #سرگرمی #جوک #طنز #بامزه #عکس #شاد