در این کانال به معرفی و حمایت از نخبگان عزیز این سرزمین خواهیم پرداخت و به لطف خدا با حمایت از نخبگان ایرانی به سمت ایران اسلامی مقتدر حرکت خواهیم کرد.

https://telegram.me/Hami_Nokhbegan

 

 

#معرفی #حمایت #نخبگان #تولید #داخلی #خودرو #ماشین #خودرو_الکتریکی #هیبریدی #سورن #سریر #خودرو_هوشمند #تکنولوژی_پاک #طراحی_خودرو