کانال تلگرام جیم لند

———–?جیـــمْ لَـــنـد?———-

?همه چیز از همه جا?

جیم_لند خلاصه‌ای تلخ و نگاهی طنز به وضعیت دراماتیک جامعه‌ی کنونی‌ست!
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

https://t.me/Jim_land